sirinherb mulberry juice

ผลิตภัณฑ์จากภูพยัคฆ์ จ.น่าน

น้ํามัลเบอร์รี่ พร้อมดื่ม 100%

น้ํามัลเบอร์รี่ ตราศิรินเฮิร์บ (Sirinherb) ใช้ผลหม่อนสดจากดอยภูพยัคฆ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหม่อนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยทางไร่หม่อนนี้ใช้วิธีปลูกแบบ ออแกนิค และยังได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผู้บริโภคจึงรับประทานได้อย่างมั่นใจ

น้ำมัลเบอร์รี่ ตราศิรินเฮิร์บ
ประโยชน์มัลเบอร์รี่

ลูกหม่อน ผลไม้ไม้มหัศจรรย์ วิตามินสูง

ผลไม้อีกอย่างหนึ่งของตระกลู เบอร์รี่ ที่จะมาแนะนำให้ชาวรักสุขภาพในวันนี้ก็คือ น้ํามัลเบอร์รี่ หรือบางคนอาจจะเรียกว่า น้ําลูกหม่อน ก็ไม่ผิดอะไร เพราะจากกระแสการออกกำลังกายต่างๆและการทานอาหารเพื่อสุขภาพที่นิยมเพิ่มมากขึ้น มัลเบอร์รี่ หรือ ลูกหม่อน จึงเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสรรพคุณของตัวมันเอง แทบจะเรียกได้ว่าเป็น ซุปเปอร์ฟู๊ด Super food อีกชนิดที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก ซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปรู้จักคุณประโยชน์ที่มากมายของผลไม้ชนิดนี้กัน ว่ามันจะดีอย่างที่เค้าว่ากันหรือไม่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ จ.น่าน

ตั้งอยู่ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ในสมัยก่อนชาวบ้านจะเรียกว่า ภูผายักษ์ เพราะยอดภูเขามีลักษณะเป็นผาสวยงาม มีสภาพเป็นป่าดิบและเป็นดงเสือ ภูพยัคฆ์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เคยเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และเคยเป็นที่ปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา โดยมีอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์เป็นแหล่งเรียนรุ้ประวัติศาสตร์ของที่นี่

ภูพยัคฆ์

พาเที่ยวไร่หม่อนของเรา

"คิดไว้ว่าเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรและช่วยเหลือญาติพี่น้องของเราที่เป็นชาวเขา ให้เค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้เค้าลดการทำไร่เลื่อนลอย ไร่ข้าวโพด มาปลูกหม่อนแทน คนทานได้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี คนปลูกได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ชุมชนได้สร้างงาน"
พี่สา ภูพยัคฆ์
พี่สา
ผู้บุกเบิกการปลูกหม่อน แห่งหมู่บ้านภูพยัคฆ์ จ.น่าน