เกี่ยวกับเรา "ศิริณเฮิร์บ"

พี่สา ภูพยัคฆ์

“เมื่อก่อนชาวเขา(เผ่าลัวะ)ที่นี่ จะทำไร่เลื่อนลอยโดยการปลูกข้าวโพด แต่ยิ่งทำกลับผลผลิตน้อยลง เพราะหน้าดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุสารอาหารถูกน้ำชะไปเมื่อฝนตกลงมา ทำให้ต้องย้ายที่ทำกินไปเรื่อยๆ อีกทั้งเมื่อหมดฤดูทำนาและปลูกผัก ชาวบ้านก็จะเผาป่า เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกข้าวโพดในปีต่อไป โดยไม่รู้ว่าเป็นการทำลายผืนป่าบนภูพยัคฆ์อันเป็นต้นน้ำของลำน้ำน่าน-หนึ่งในสี่ของสายน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยหลายล้านคน แต่หลังจากได้มีการส่งเสริมการปลูกลูกหม่อนจากโครงการหลวง ทำให้ปัจจุบันนี้ ภูพยัคฆ์ เป็นแหล่งปลูกหม่อนคุณภาพดี เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็น เกือบตลอดทั้งปี”

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำรี ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เดิมชื่อภูพยัคฆ์ มาจากคำว่า ภูผายักษ์ เป็นยอดเขาที่มีลักษณะเป็นผาสวยงาม เป็นป่าดิบและเป็นดงเสือ ภูพยัคฆ์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 เมตร แต่ก่อนในอดีตที่แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา และยังเคยเป็นพื้นที่สีแดง สมรภูมิสู้รบระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ปัจจุบันภูพยัคฆ์ได้เปลี่ยนจากสมรภูมิรบเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อคงป่าที่อุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ และการเกษตรที่ยั่งยืนที่ครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรได้มาก

แต่ด้วยสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาสูงชัน การคมนาคมขนส่งลูกหม่อนเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะเขาต้องใช้เวลาขนส่งจากสวนของเขามายังตัว อ.เมือง จ.น่าน เป็นเวลากว่า 5 ชม. นี่ยังไม่รวมถึงการที่ต้องเดินทางไปส่งผลผลิตที่ จ.เชียงใหม่อีกเกือบ 6 ชม.

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าของสินค้า ศิริณเฮิร์บ จึงเป็นแบรนด์ที่เกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้ เพิ่อช่วยเหลือเกษตรกรในการส่งเสริมการเพราะปลูกแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อชีวิตเค้าได้เติมเต็มในขั้นพื้นฐานแล้ว เราเชื่อว่าการทำไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ทำลายป่าก็จะลดน้อยลง

น้ำลูกหม่อน
มัลเบอร์รี่

น้ำมัลเบอร์รี่ หรือ น้ําลูกหม่อน พร้ออมดื่มตรา “ศิริณเฮิร์บ” ผลิตจากผลหม่อนหรือมัลเบอร์รี่ที่ปลูกโดยวิถีเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ปลอดสารพิษ ออร์แกนิค 100%  จากไร่หม่อนที่ ภูพยัคฆ์  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่แต่งกลิ่นและสี  อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ 

นอกจากนี้ ลูกหม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยการไหลเวียนของเลือด โดยเฉพาะสตรีช่วงเป็นประจำเดือน ปรับความสมดุลของแรงดันโลหิต บำรุงสายตา ลดการอักเสบ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ลดคลอเรสตอรอล ช่วยทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ

ประโยชน์ของมัลเบอร์รี่

วิตามิน A สูง : ช่วยในการมองเห็น มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย
วิตามิน B6 สูง : มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์
วิตามิน C สูง : มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีส่วนช่วยในการ    สร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน
โฟเลต : มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง
คอลลาเจน : ทำให้ผิวชุ่มชื่นดูอ่อนกว่าวัย และมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน
โฟเลต : มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง