การปลูกหม่อน

วิธีปลูกลูกหม่อน (ลูกมัลเบอร์รี่)เพื่อทานผลสด หรือจะนำไปทำเป็นน้ำมัลเบอร์รี่

สำหรับใครที่สนใจจะปลูก ต้นหม่อน หรือ (Mulberry) วันนี้เราขอแนะนำวิธีการปลูก เพื่อไว้สำหรับกินเองมาฝากกันกัน วิธีการปลูกก็ง่ายมาก ท่านจะได้เก็บลูกหม่อน มัลเบอร์รี่สดๆทานได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย มีวิธีอย่างไรบ้าง ตามเรามาเลยครับ

การปลูกต้นหม่อน หรือ มัลเบอร์รีควรเริ่มจากการเลือกต้นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งในประเทศไทยจะมีหลากหลายพันธุ์ที่นิยมปลูก แต่พันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทยก็คือ กำแพงแสน84, บุรีรัมย์60 และ เชียใหม่60 ซึ่ง 3 พันธุ์นี้เหมาะสำหรับพื้นที่และภูมิอากาศของประเทศไทย เพราะได้มีการพัฒนาสายพันธ์มาจากสถานบันเกษตรต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง

ต้นหม่อน

ขั้นตอนการปลูกต้นหม่อนมีดังนี้

  1. คัดเลือกต้นหม่อนที่จะปลูก ไม่ว่าจะเป็นหม่อนสายพันธ์ กำแพงแสน84, บุรีรัมย์60 และ เชียใหม่60 ตามแต่จะสามารถหาซื้อได้ในแต่ละพื้นที่
  2. ระยะปลูก ควรปลูกเป็นแถว ขนาด 4 x 4 เมตร เพราะรัศมีทรงพุ่มแต่ละต้นประมาณ 2 เมตร
  3. เตรียมหลุมปลูก โดยขุดหลุมลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ปูนขาว (ปูนโดโลไมท์) ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อหลุม คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบหลุมด้วยหน้าดินให้พูนเล็กน้อย
  4. ขุดดินบนหลุมที่เตรียมไว้ให้ลึกพอประมาณ แล้วนำต้นหม่อนที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินให้แน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม
ต้นหม่อน
ต้นหม่อน

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการปลูกหม่อน เมื่อต้นหม่อนมีอายุครบ 2 ปีก็จะเริ่มให้ผล ซึ่งระหว่างนั้นเราควรที่จะบำรุงรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยสูตรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าต้นมัลเบอร์รีมีความสมบูรณ์จะให้ผลผลิต ประมาณ 15 – 35 กิโลกรัม/ต้น/ปี เลยทีเดียว

เทคนิคเพิ่มเติมในการปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิตดี

การบังคับทรงต้น จะต้องทำการบังคับทรงต้น โดยเมื่อต้นหม่อนมีอายุได้ 6-12 เดือน จะต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับทรงพุ่มโดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียงกิ่งกระโดนกิ่งเดียวไว้เป็นต้นตอ ความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตรจากพื้นดิน ปล่อยให้ต้นหม่อนเริ่มแตกกิ่งใหม่หลายๆกิ่ง เก็บกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ และตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเพื่อให้ด้านล่างโปร่ง ง่ายต่อการดูแลรักษากำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และการพรวนดิน 

ต้นหม่อน

การใส่ปุ๋ย เมื่อเข้าปีที่ 2 ให้ใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ตามการวิเคราะห์ความต้องการปูนขาวของดินเพิ่ม(สอบถามการวิเคราะห์ดินได้ที่ สำนักพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด) ควบคู่กับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นฤดูฝน

การให้น้ำ การให้น้ํากับต้นมัลเบอร์รี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ลูกหม่อนติดผลแล้ว ถ้าไม่มีฝนหลงฤดู หลังโน้มกิ่ง รูดใบ ต้องให้น้ำกระตุ้นการแตกตาแทนน้ำฝน หากขาดน้ำจะทำให้ผลหม่อนฝ่อก่อนที่จะสุก หรือทำให้ผลหม่อนมีขนาดเล็ก การตัดแต่งกิ่งและการดูแลรักษาทรงพุ่ม ตัดเฉพาะกิ่งแขนงที่ไม่สมบูรณ์และเป็นโรคทิ้ง เพื่อลดการสะสมโรคและแมลง

ต้นหม่อน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *